Camerabewaking

Camerbewaking

Camerabewaking is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Opgenomen beelden van bewakingscameras worden bijvoorbeeld steeds vaker gebruikt om twijfel op te heffen en zelfs als aanvullend bewijs bij misdaden.

Binnen de beperkingen van het wettelijk kader kan gezorgd worden voor een afdoend afschrikkingseffect en een verificatie van de situatie naar aanleiding van bijvoorbeeld een alarmsignaal of vandalisme.